Полезно

Подготовка на овощните дръвчета за засаждане

Преди засаждането се прави старателен преглед на посадъчния материал и всички овощни дръвчета, които имат сериозни недостатъци, се бракуват, щом като от тях не може да се очаква добро развитие.

Корените на овощните дръвчета са много чувствителни към засъхване.  Установено е на практика, че ако преди засаждането,корените са били позасъхнали дръвчетата се прихващат по-малко и растат по-слабо. Ако корените са засъхнали, потапят се във вода 1-2 денонощия или се заравят и се поливат изобилно и така престояват, докато се освежат напълно. Когато корените са запазени напълно свежи, необходимо е само да се заровят с влажна пръст след разтоварването на дръвчетата на мястото, предназначено за засаждане. Край заровените овощни дръвчета в подходящ съд се прави каша от 1 част пресен говежди тор и 3 части глина, разредена с вода. Чрез потапяне в такава каша кореновата система на дръвчетата се предпазва по-добре от засъхване и се улеснява калусирането и прихващането. Освен това корените на овощните дръвчета въобще не трябва да се излагат продължително време на въздух и слънце незаровени край дупките.

Преди засаждането кореновата система се преглежда внимателно и се извършва резитба на корените. Всички болни и повредени по дължината си корени се режат до здраво, а на останалите здрави по цялата си дължина корени се опресняват направените по краищата рани при ваденето. Опресняването на раните се състои в изрязване до жива част наранените и засъхнали краища на корените. Ако част от краищата на корените са започнали да зарастват (калусират), по изключение такива калусирани рани не се опресняват, ако са запазени от засъхване. Както всяка резитба, и резитбата на корените трябва да се извърши с остър инструмент, за да се получат гладки отрези, които по лесно зарастват. Самите отрези трябва да се правят така, че да са обърнати към земята и да са по възможност по-малки, за да зараснат по-лесно.

Някои неопитни овощари режат късо дебели и здрави корени. Други извършват резитбата на корените доста време преди засаждането на дръвчетата и направените рани засъхват. И едното, и другото е неправилно. На дръвчетата трябва да се запазят колкото е възможно повече и по-дълги корени, на които да се направят гладки отрези непосредствено преди засаждането. Когато ще има потапяне на корените в каша от глина и пресен говежди тор, резитбата на корените се извършва непосредствено преди потапянето, след което се извършва засаждането, преди да е засъхнала полепналата по корените каша.