Полезно

Засаждане на овощни дръвчета

Овощните дръвчета се засаждат през есента след листопада или през пролетта, преди да започне вегетацията. Есенното засаждане на овощни дръвчета се извършва през ноември-декември -о т завършване на вегетацията до началото на зимните студове, като най-добре е то да се извърши скоро след края на вегетацията или най-късно 15 дни, преди да започнат зимните студове. Рано извършеното есенно засаждане на овощните дръвчета позволява на корените да започнат да калусират (зарастват) раните си още преди да са настъпили зимните студове. Почвата сляга и плътно прилепва до корените. Така овощните дръвчета се намират в добри условия за прихващане и своевременно започване на растежа си през пролетта.

Пролетното засаждане на овощните дървета се извършва през периода след зимните студове до началото на вегетацията. Най-добре е пролетното засаждане на на овощни дръвчета да бъде извършено през първата седмица, след като изпръхне почвата и започнат пролетните полски работи. Всички подготвителни работи (доставка на дръвчета, предпосадъчна оран и изкопаване на дупките) трябва да се извършат през есента, а за пролетта да остане само засаждането.

При нашите климатични условия навреме извършеното есенно засаждане дава по-добри резултати, особено при по-топлите и проветриви почви. Късното есенно засаждане на овощни дръвчета в тежки, глинести, студени и влажни почви не е за препоръчване. При такива случаи пролетното засаждане, дава по добри резултати. В години със сурова зима орехите, прасковите и кайсиите, като по-чувствителни на измръзване, дават по-добри резултати при ранно пролетно засаждане, но обикновено и при тях най-добри резултати се получават при ранното есенно засаждане.

Работата по засаждането на овощните дървета трябва така да се организира, че колкото е възможно по-рано през есента да засадят всички овощни дръвчета. Ако поради каквито и да било причини не бъде извършено засаждането през есента, обезателно всички подготвителни работи (доставка на дръвчета, подготовка на почвата и др.) трябва да се направят през есента, а за пролетта да остане само засаждането, което да се извърши рано напролет, щом почвата изпръхне.