Продукт


Промоция!

Крестхейвън-Цената е за пакет – 10бр. дръвчета

60.00 лв. 45.00 лв.

Описание на продукта:

    • Сорт: Крестхейвън ( Cresthaven )

    Произход: Получен е от кръстосване на Kolhaven x Southhaven 309/S. H. 50 x Redhaven / в Саутхейвън, щата Мичиган, САЩ. Разпространява се от 1963г. У нас е внесен през 1972г., а рзмножаването му започва през 1977г. Основен стандартен сорт.
    Aгробиологична характеристика: Дървото е умерено – до силнорастящо, с ширококълбовидна корона, добре гарнирана с обрастваща дървесина. Листните жлези са бъбрековидни. Цветните пъпки по смесените клонки са гъсто разположени . Цветовете са звънчевидни . Цъфтежът е средно ран. Самофертилен, високопродуктивен сорт. Сравнително устойчив на зимни студове. Плодовете узряват в края на второто-началото на третото десетдневие на август, около една седмица преди сорта Хале. Те са едри, със средно тегло (160-180g)., кълбовидни, леко несиметрични поради по-силно развитие на коремната страна, с характерна издатина покрай коремния шев. Дръжчената страна е средно широка, леко наклонена към коремната страна, с широка и средно дълбока дръжчена ямичка. Връхната страна е тъпозаоблена, почти равна, с малка връхна ямичка, в която е потопено малко пъпче. Коремната бразда е съвсем повърхностна . Кожицата е средно дебела, жълта, препокрита с червена окраска, която обхваща 50- 70% от повърхността на плода, нанесена размито или на ивици, петна и точици, слабо овласена с фини власинки. Месото е меко, с нежни жилки, сочно, жълто, зачервено около костилката, умерено сладко, слабо възкиселичко, добро на вкус. Костилката е средно едра, със средно тегло 6g., съставляващо 3, 7% от теглото на плода, отделя се от месото, тъмна, слабо издута, с къса шийка и средно голям изострен връх.
    Технологична характеристика: Плодовете са подходящи за консумация в прясно състояние. Пригодни са за преработка и по- дълъг транспорт.
    Подложки: праскова

Translate »
0.00 лв.0 items