Избор на овощни дървета и време на засаждане

Избор на овощни дървета и време на засаждане

Определяне на видовете и сортовете за нови насаждения става в зависимост от почвените и климатичните условия, биологичните особености и изисквания на растенията и др. Овощните растения са многогодишни и грешките при избора на подходящи видове и сортове не могат да се отстранят лесно и бързо. За новото насаждение се подбират видове и сортове, чиито изисквания към климат и почва съвпадат с наличните условия. За райони с мека зима се определят видове, които лесно измръзват като дюля и праскова. При опасност от късни пролетни мразове се избягват ранно цъфтящи видове- праскова, кайсия, джанка. В районите с недостатъчно овлажняване се застъпват сортове, които са по-сухоустойчиви.

Есента е най-подходящото време за засаждане на фиданки. От климатичните фактори най-голямо значение за овощните култури има топлинният режим. Релефа на мястото влияе преди всичко върху температурния и водния режим. Студеният въздух пада надолу по склоновете и се напластява в най-ниските и затворени места, затова те не са подходящи за засаждане на овощни култури. Повечето овощни видове се развиват най-добре върху богати почви с алкална до леко кисела реакция и с добре огрявани от слънцето места, които са добре защитени от ветровете. Ако теренът е с равнинно разположение и с възможност за поливане, той е подходящ за отглеждане на ябълки, круши, дюли, праскови и др. Ако пък теренът е с по-голям наклон, където и влагата по трудно се задържа, и е без възможност за поливане, там добре ще се развиват сливи,кайсии, бадеми, череши, вишни, орехи и др. Изборът на сортове се намира в тясна зависимост и от биологията на цъфтежа и опрашване. Ябълковите, крушовите, черешовите, бадемовите, някои сливови, дюлеви и вишневи сортове не могат да се самоопрашват. При засаждане на нови дръвчета от тези видове се подбират най-малко два сорта, които са добри опрашители. Когато единият сорт е с по-ценни качества, той се избира за основен, а вторият се застъпва само като сорт опрашител. Основният сорт и сортовете – опрашители трябва да встъпват в плододаване едновременно, да цъфтят по едно и също време. От тези видове трябва да се засаждат дървета от по 3-4 сорта. При ореха се наблюдава не едновременно узряване на мъжките и женските цветове, поради което трябва да се засаждат по няколко сорта, които да си осигуряват добро опрашване.

Овощните дръвчета се засаждат през есента след листопада или през пролетта, преди да започне вегетацията. Есенното засаждане на овощни дръвчета се извършва през ноември-декември -о т завършване на вегетацията до началото на зимните студове, като най-добре е то да се извърши скоро след края на вегетацията или най-късно 15 дни, преди да започнат зимните студове. Рано извършеното есенно засаждане на овощните дръвчета позволява на корените да започнат да калусират (зарастват) раните си още преди да са настъпили зимните студове. Почвата сляга и плътно прилепва до корените. Така овощните дръвчета се намират в добри условия за прихващане и своевременно започване на растежа си през пролетта.

Пролетното засаждане на овощните дървета се извършва през периода след зимните студове до началото на вегетацията. Най-добре е пролетното засаждане на на овощни дръвчета да бъде извършено през първата седмица, след като изпръхне почвата и започнат пролетните полски работи. Всички подготвителни работи (доставка на дръвчета, предпосадъчна оран и изкопаване на дупките) трябва да се извършат през есента, а за пролетта да остане само засаждането.

При нашите климатични условия навреме извършеното есенно засаждане дава по-добри резултати, особено при по-топлите и проветриви почви. Късното есенно засаждане на овощни дръвчета в тежки, глинести, студени и влажни почви не е за препоръчване. При такива случаи пролетното засаждане, дава по добри резултати. В години със сурова зима орехите, прасковите и кайсиите, като по-чувствителни на измръзване, дават по-добри резултати при ранно пролетно засаждане, но обикновено и при тях най-добри резултати се получават при ранното есенно засаждане.

Работата по засаждането на овощните дървета трябва така да се организира, че колкото е възможно по-рано през есента да засадят всички овощни дръвчета. Ако поради каквито и да било причини не бъде извършено засаждането през есента, обезателно всички подготвителни работи (доставка на дръвчета, подготовка на почвата и др.) трябва да се направят през есента, а за пролетта да остане само засаждането, което да се извърши рано напролет, щом почвата изпръхне.


Comments are closed.

Translate »
0.00 лв.0 items