Начало

Осигуряването на качествени и здрави дръвчета, с доказана сортова автентичност е един от решаващите фактори за успешното им отглеждане в овощната градина. Допускането на грешки в това отношение е особено опасно при създаването на по-големи градини.

Богат асортимент

Разсадникът предлага богат асортимент от овощни видове и сортове, вписани в националната сортова листа на страната. Разсадник „Злати Колев“ предлага над 50 сорта овошки – ябълки, круши, дюли, мушмули, череши, вишни, кайсии, праскови, сливи, лешник, бадем, орех, кестен, лози и др.

Отлично качество

Дръвчетата са с високо качество и гарантиран произход. Овощен Разсадник „Злати Колев“ Ви предлага изключително качестени продукти, съобразени с изискванията за отглеждане на екологично чиста продукция, както и с всички изисквания на европейския стандарт. Ние виждаме резултатите от своя труд не само в удовлетворението на клиентите от качествените продукти, но и в положителните ефекти на нашият метод на работа върху земите, които обработваме за подобряване плодородието на региона.

Лицензиран разсадник

Лицензиран овощен разсадник Злати Колев е специализиран в производството и развитието на овощни дървета, собствен посадъчен материал и семенилище за различни сортове овошки и плодни храсти. Разсадникът е вписан в регистъра на производители, заготвители и търговци.

Общи условия за ползване

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които www.ovoshki-zlatikolev.com предоставя услуги на потребителите/клиентите/ си посредством Интернет магазина /www.ovoshki-zlatikolev.com/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на отметката  „„, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на /www.ovoshki-zlatikolev.com/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация…
Към общите условия

Доставка и начин на плащане

II. ДОСТАВКА
7. Потребителят/клиентът/ носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА . В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА  са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила…
Към доставка
Translate »
0.00 лв.0 items